Wage Watcher

Opmaak arbeidsovereenkomst: tips voor horeca-uitbaters


De opmaak van arbeidsovereenkomsten is een tijdrovende en vaak vervelende klus voor horecaondernemers. Al zeker in drukke vakantieperiodes met tijdelijke werkkrachten. Met de applicatie Wage Watcher maak je echter automatisch, digitaal en snel arbeidsovereenkomsten aan. Lees er in deze blog meer over.

 

Wat is een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst gaan de werknemer en de horecaondernemer een verbintenis met elkaar aan. Enerzijds verbindt de werknemer zich ertoe om arbeid te verrichten, anderzijds hoort de werkgever een loon uit te betalen voor die geleverde prestaties.

 

Wanneer is een arbeidsovereenkomst nodig?

Vaste werkkrachten en jobstudenten

Voor overeenkomsten van onbepaalde duur is een schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht. In het geval van een arbeidsconflict kunnen beide partijen immers zwart op wit aantonen wat initieel de afspraken waren. Ook bij jobstudenten hoor je een arbeidsovereenkomst op te stellen, ook al gaat het maar over één dag. 

Extra's en flexi-jobbers

In het geval van extra's volstaat een mondelinge overeenkomst. Bij flexi's is er daarentegen eenmalig een raamovereenkomst nodig. Als het over dagcontracten gaat, moet er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst komen. Wel een een extra contract bij langere periodes. 

 

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst horen standaard enkele elementen opgenomen te worden. Zo gaat het meestal over de volgende zaken:

 • Naam en adres van werknemer en werkgever
 • Begindatum (en einddatum) van de afgesproken tewerkstelling
 • Plaats van de tewerkstelling
 • Omschrijving van arbeid
 • Omschrijving van werkduur en -rooster
 • Verloning en berekeningswijze
 • De duur van een eventuele proefperiode

 

Wage Watcher: automatische en snelle opmaak van arbeidscontracten

Met de applicatie Wage Watcher automatiseer en digitaliseer je de opmaak van arbeidsovereenkomsten. Treedt een werknemer in dienst? Dan voorziet de applicatie automatisch de opmaak van een arbeidsovereenkomst. Zo ben je zeker dat de overeenkomsten tijdig, foutloos en conform de wetgeving gebeuren.

En daar stopt het niet. Je hebt de mogelijkheid om je hele personeelsadministratie door Wage Watcher te laten uitvoeren. Zo zorgt de applicatie voor:

 • De personeelsplanning
 • De tijdsregistratie van je personeel
 • De aangifte van dimona’s in realtime
 • De aanwezigheidsregistratie voor RSZ

Kortom: Wage Watcher geeft jou als horecaondernemer meer controle en overzicht, maar ook win je aan tijd. En hoe minder werkuren er besteed worden aan de personeelsadministratie, hoe meer je bespaart op de werkingskosten.

 

Geen soft- en hardware

Maak je geen zorgen over plompverloren kabels of vervelende apparatuur in je horecazaak. Wage Watcher is web-based, wat wilt zeggen dat we geen soft- of hardware hoeven te installeren op of rondom je computer. Je opent en gebruikt de applicatie gewoon in je webbrowser op tablet, computer of smartphone.

 

Gratis en vrijblijvend introductiegesprek

Ben je benieuwd hoe de applicatie jouw horecazaak helpt met de opmaak van arbeidsovereenkomsten? We tonen het jou graag in een introductiegesprek. Gratis en vrijblijvend, uiteraard. En voor of na de shift, dat spreekt voor zich.

Vraag hier een gesprek aan!


Meer informatie